Fritt delt wifi nettverk

Wifi ruter har mulighet til å tilby å dele nettverket til et stort område.

Det er vanlig å dele wifi med en hybel eller til og med med helt fremmede som leir rom på Airbnb.

Dette har noen utfordringer som jeg skal forklare og bidra til å løse.

Det mest opplagte er at dekningen.

Dekningen er ikke alltid god når en skal nå en wifi sender i et annet rom, gjerne i en annen etasje med lydtette solide vegger.

Wifi fungere best med fri sikt eller kun med lettvegger mellom. Det er og lenger rekkevidde om en bruker 2,4 Ghz kanaler.

Vi kan ta en gratis sjekk med bruk av AR for å svare dere på hva en bør gjøre for å få bedre dekning.

Et annet problem er sikkerheten

Dersom fremmede har tilgang til samme nettverk, vil de ha mulighet til å avlytte trafikk i ditt hjem. Da kan de fange opp passord og datatrafikk som epost og nettsider du besøker.

For å unngå dette anbefaler vi å bruke et eget nettverk til leieboere.

Dette kan en enklest gjøre med å bestille en egen internettlinje til hybel.

Dersom det ikke er mulig, vil vi anbefale å sette opp et eget gjestenett.

Vanlige rutere støtter mulighet for gjestenettverk. Vi kan bistå med å konfigurere dette.

Vi kan og tilby skreddersydde løsninger for gjestenettverk.

Ta kontakt