Fri fiber med mulighet til 10 Gbps

Visst du at du kan være eier av en fri fiber som du kan bruke opp til 10 Gbps hastighet på?

Mange er ikke klar over at fiber som ble lagt inn til leilighet tilhører eier av leiligheten.

Ekom loven regulerer det slik at det på samme måte som når telemonopolet ble brutt opp for telefoni og xdsl over kobber, så skal det være lett å skifte leverandør på fiber.

Uttdrag:

§ 9-1.Tilkoblingspunkt mot andre elektroniske kommunikasjonsnett

Sammenkobling av privat elektronisk kommunikasjonsnett, herunder private nett til bruk for bedrifter med stor geografisk utstrekning, med elektronisk kommunikasjonsnett som anvendes for tilbud om offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste, skal så langt mulig, skje i ett fysisk tilkoblingspunkt. Med privat elektronisk kommunikasjonsnett menes elektronisk kommunikasjonsnett fra tilkoblingspunkt mot elektronisk kommunikasjonsnett som anvendes for tilbud av offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste frem til nettermineringspunkt, og der eier har nettet til eget bruk eller utlån og ikke tilbyr elektronisk kommunikasjonstjeneste til andre.

Tilbyder av elektronisk kommunikasjonsnett som anvendes for tilbud om offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste skal så langt mulig informere private netteiere i det aktuelle lokale området om adgangen til å knytte seg til nettet i ett felles punkt. Med lokalt område menes for eksempel boligsammenslutning, næringspark og nabolag.

Tilkoblingspunktet skal utformes slik at det kan skiftes signalleverandør, og slik at mer enn ett elektronisk kommunikasjonsnett som anvendes for tilbud om offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste, kan kobles til punktet. Elektronisk kommunikasjonsnett som anvendes for tilbud av offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste skal kobles til privat elektronisk kommunikasjonsnett slik at det ikke brukes mer kapasitet i privat elektronisk kommunikasjonsnett enn nødvendig for formidling av avtalte signaler og tjenester.

Vi kan derfor bruke denne fiberen for å lever enda raskere bredbånd.

Vi tilbyr bredbånd til en bedre pris enn det som er vanlig i fra de som og tilbyr TV som en del av pakken.

Du finner mer om vårt tilbud her