Stresser du med at folk endrer dokumentene dine som egentlig skal være styrte rutiner? Fortvil ikke, Word og Excel har funksjoner som ivaretar dine originale dokumenter. Dette sørger også  for at rutiner og prosedyrer ikke endres med mindre du har kontroll på innholdet.

 

Word og Excel har en funksjon som kalles digital signatur, med denne kan du beskytte dokumenter  mot utilsiktede  endringer. Dette gjøres ved å plassere en lås på selve dokumentet slik at den neste personen som åpner det vil få opp en beskjed om at dette dokumentet er låst for redigering.   Dette fungerer selv om de ligger på et felles filområde der flere har skrivetilgang.  Tjenesten kan også eventuelt knyttes opp mot en fysisk signatur(slik at det ser ut som om du fysisk har signert), men dette er ikke et krav for å sette i gang.

Synes du dette høres interessant ut, ta kontakt med oss for nærmere opplysninger om hvordan vi kan få satt opp dette i eksisterende løsning.