IKT Drift av oppdrettsanlegg og oppdrettsbåter

Hesbynett er en driftsleverandør og tilbyr levering og drift av komplett kontrollrom for fiskeoppdrett som er tilpasset og optimalisert for kunde.

Stikkordene hos oss er driftsstabilitet, enkelhet for sluttbruker og kostnadseffektivitet.

Hesbynett skreddersyr løsningen til kundens spesifikasjoner, og vi har erfaring og kompetanse på å levere tjenester basert på kundens behov, eller ønske.

Fremtidens kontrollrom: HoloLens 2 gir tilgang til kontrollrommet på merdkanten eller fra hjemmekontor.

Det kan også brukes i forbindelse med brukerstøtte fra leverandører.

Vårt tilbud til oppdrettsnæringen:

  • Leveranse og drift av multitjeneste nettverk til anlegg
  • Oppsett og drift av kontrollrom
  • Tilrettelegging for fjernforing av anlegg
  • Vi har lang erfaring med fjernhjelp og support for IT kompetanse til kontrollrom, flåter og merder
  • Opplæringsløsning for mannskap på flåtene med guider.
  • Multitjeneste Wifi på merd for brukere, kamera og 3 part.
  • Kamera for mange formål, både overflate- og undervannsovervåking.