Hyperkonvert infrastruktur

Vi vil bli det ledende selskapet til å levere it drift i sky sammen med lokal infrastruktur.

Hyperkonvert infrastruktur fra Nutanix gjør dette enklere og mer stabilt.

Nutanix har en Robo-løsning som vi tenker passer veldig fint til dette formålet. Med Prism Central vil dere ha full kontrol på kunde-sites centralt, vi kan sette i gang oppgradering av hypervisor, får central overvåkning osv osv. En unngår da en del på stedet service, og kan i stedte bruke tiden til å hjelpe brukerne.

Disse robo-løsninger skiller seg ut i fra hva som finnes på markedet ellers, ift management. Bl.a. blir de aktivt brukt på skip og plattformer der man da kan administrere løsningene effektivt fra land samt effektivt bygge den grad av feiltoleranse som trengs på site.

  • Tre-noders cluster som står hos kunde med speiling av data til deres sentrale cluster + failover til dette. (Her vil man typisk dimensjonere slik at workload kan kjøre på to noder under f.eks. oppgradering / feilsituasjon på en node)
  • To-noders cluster kan være en mulighet også. Man må da ha et witness på sekundær site (en VM som kan håndtere mange samtidig). Dimensjonering til at all last kan kjøre på en node og failover til vårt datasenter
  • 1-noders «cluster» er laget for avdelingskontor (tilsvarende to-noders). 1-noders clusteret har feiltoleranse innebygget slik at diskene deles opp og data speiles internt. Ellers samme muligheter for failover mv.