Gjeste wifi

Oppsett av gjeste wifi

Dersom du skal tilby venner og fremmende gjester wifi, anbefaler vi å bruke gjestewifi.

Fordelen med dette er at du da er sikker på at de ikke får tilgang til dine data og din trafikk i nettet.

Det er alltid en viss fare for at dine passord kommer på aveier, men det er heller ikke alle som en ønsker å dele sin datatrafikk med.

Vårt siste modem Zyxel VMG 3625 støtter inn til 4 adskilte wifi soner.

Du kan aktivere dette med å logge på modemet med ip 192.168.1.1 med bruker admin og passord 1234

Du skrur da på Guest Wifi Settings. Hold opp kamera for å logge på med qr code. Eller trykk på passord for å vise passord.