Wifi og Wifi-drift på merd

Se vår kampanje HER!

Hesbynett foretar en kartlegging av hastighet og dekning på stedet avdekker situasjonen og kommer med forslag til forbedringer.

Forbedringer kan være både tuning og forslag til utsyr som fungerer bedre.

Vi tilbyr rask og stabil wifi-dekning ved hjelp av flere løsninger.

Fiberkabling eller wifi: Vi anbefaler normalt at det legges en kablet forbindelse til et punkt i spredenettet, men på merd kan det være mye bevegelse, så wifi har sine fordeler med tanke på å unngå fysisk skade på infrastruktur. Vi kan sammen med kunde vurdere hva som er best egnet.

Wifi 5 AC fra Cambium/Ubiquiti/Microtik/Cisco Meraki: På en flåte med flere plastmerder anbefaler vi multitjenesteskap med egen ap og switch i hver merd. Det kan på skap og settes opp ap for å dele ut wifi til personell og IOT på båter og merd.

Punkt til punkt samband fra Cambium/Airfiber/Microtik: Radiolinje som er meget stabilt og svært godt egnet for bredbånd og lan til lan forbindelse opp til 500 Mbps til flåte fra land. Svært godt egnet til avdelingskontor. Godt egnet til backup linje, siden det ikke kan graves av sammen med fiberkabelen. Kan også leveres lisensiert med dine egne frekvenser. Bred åpningsvinkel på antenne gjør det meget godt egnet til flåter som er i bevegelse.

Infrastruktur med Fiber/Nera/Ceragon: Punkt til punkt samband, radiolinje som er svært stabilt og svært godt egnet for bredbånd og lan til lan forbindelse opp til 1 Gbps fra knutepunkt til større flåter og fra knutepunkt til kontrollrom. Svært godt egnet til hovedlinje med ned mot 0.01 ms forsinkelse. Leveres med fiber eller lisensiert radio med dine egne frekvenser. Lisensiert radio kan leveres til flåter som ikke er for mye i bevegelse. Kan også monteres med gyro stabilisert antenne for å kompensere for store bevegelser.

Vi kan forlenge fibersignalet med kraftige paraboler for mange mil rekkevidde. Vi utfører planlegging, design, installasjon, drift og kundestøtte.