Nettverksdesign, drift og sikkerhet

Din IT-avdeling

Hesbynett AS er en driftsleverandør som leverer tjenester til bedrifter. Vi har spesielt fokus på kunder som oppdrettsselskap, næringsmiddelbedrifter, offshore og maritim sektor.

Vi fokuserer på enkelhet, driftsstabilitet og forutsigbare kostnader . Kjerneområder er internett, nettverksdrift, serverdrift, sky-tjenester og konsulenttjenester. Hesbynett kan ta hånd om alt av IT fra serverdrift med applikasjoner frem til brukerens PC eller terminal. Vi kabler og kobler din enhet enten det er pc, server, PLS eller robot til nettet og sørger for et sikkert og stabilt nettverk.

Vi kan levere IKT kontorpakker med enkel pålogging til en fast lav pris. Alt kan være inkludert pc, printer, wifi og internett.

Vi leverer selv på vanskelige steder i et aggressivt miljø der det er skittent eller vått, høyt eller lavt.

Tjenester

Hesbynett kan levere tjenester i forhold til de behov kunden har. Overføring av ansvar til en ekstern leverandør avhenger av de behov en har og hvor viktig det er for kunden at IT-systemer står i egne lokaler. Kunden kan velge fra Hesbynett sin tjenestemeny, og til enhver tid vurdere hvilke tjenester som passer ut fra kjernevirksomhetens behov.

Tjenester ved IT-drift er:

 • Drift av datarom i kundens lokaler
 • Drift av ”datarom” plassert hos Hesbynett
 • Drift og overvåking av wifi og kablet nettverk
 • Drift av databaser og serverapplikasjoner, herunder spesial-applikasjoner for næringsmiddelbedrifter og (f.eks. ERP-system)
 • Drift og kundestøtte av øvrige støtteapplikasjoner (mail, kalender, sikkerhet etc.) som ASP eller i skyen.
 • Sikkerhet pålogging med to faktor autentisering.
 • Drift arbeidsstasjoner (PC-er) mobile enheter og skrivere
 • Fjerndrift av nettverk på oppdrettsanlegg
 • Web-tjenester (hjemmesider og intranett)
 • Videokonferanse med Microsoft 365
 • Support –og servicedesk
 • Kabling og montering

 

IOT brannmur og drift for produksjonsbedrifter

IOT enheter er sårbare og må derfor beskyttes godt. Med en appbasert brannmur som oppdateres jevnlig, vil vi ha svært god kontroll på sikkerheten.

Vi monitorer nettet nøye og foreslår segmentering for å beskytte hvert enkelt nettverk segment bedre.

Vi tilbyr dokumentasjon og overvåking av nettverket, slik at vi kan drifte og beskytte IOT enhetene fra ytre og indre trusler.

Vi tilbyr redundante løsninger med brukerstøtte og responstidsavtale slik at nettet alltid er operativt.

 

Rådgivning –bistand til strategiutvikling

Hesbynett har fokus på bedrifter som vil rendyrke sin kjernevirksomhet. IT-drift er nødvendige støttefunksjoner for at kjernevirksomheten skal fungere. IT-avdelingen skal sørge for at alle systemer er tilgjengelige til enhver tid. Øket fokus på kostnader og kvalitet, setter støttefunksjonene under press. Hvordan skal risiko elimineres samtidig som kostnader går ned? Et virkemiddel er outsourcing av IT-drift. Hesbynett kan bli din IT-avdeling, og ta ansvar for ”hele IT”. Vi dekker dine ”gråsoner” i grenseland mellom løsninger (applikasjoner), IT-drift og leverandører. Når vi tar totalansvar, garanterer vi at din IT-drift fungerer etter avtalte standarder. Vi påser også at dine applikasjonsleverandører kjenner sine oppgaver og ansvar.

”Ansvaret er Hesbynett sitt til problemstilling er identifsert og rett eierskap plassert!”

Perfekt for bedrifter med flere fysiske avdelinger

Om en bedrift har avdelinger flere steder i landet er Hesbynett sin løsning genial. Vår løsning med VPN fra lokasjon til lokasjon gir ende til ende-sikkerhet og gjør at løsningen fungerer svært godt for flere lokasjoner.

Hos Hesbynett får du også muligheten til en Lan til lan-løsning. Dette gir tilnærmet samme funksjon, men med en annen teknisk løsning.

Meraki skybasert nettverkadministrasjon

Mange av våre kunder bruker nettverksløsninger fra Meraki med enkel sentralisert styring av hele deres kablede og trådløse nettverk fra skyen. Vi leverer til oppdrettselskap og store næringsmiddelbedrifter.

Fordeler med skybasert nettverksdministasjon er:

 • Lett å rulle ut til lokasjoner med lite IT-kompetanse.
 • Mulighet til å få oversikt over fremmede bevegelser i området hele døgnet
 • Drift av pc, ipad og mobiler i samme løsning
 • God mulighet til å fordele båndbredde og sperre uønsket trafikk
 • Selv helbredende nettverk sikrer oppetid
 • Automatisk mesh kan gi raskt nett til båter som kommer innom eller til anlegg som ligger langt borte
 • Trådløst Bredbånd som backup
 • Automatisk inventarliste over nettverk og IOT enheter
 • Hjelp til å bygge sikkerhets soner.
 • Segmentere IOT enheter i egne fysiske soner der trafikken overvåkes

Cisco Meraki webinar inkluderer en live demo av denne plattform for nettverksstyring fra skyen, og du får et gratis Meraki aksesspunkt for å delta. Jeg tror Meraki vil være en god løsning for deg. Du kan melde deg på webinaret her

For være kvalifisert for et gratis aksesspunkt må deltakeren være en IT-tekniker. Eksisterende Meraki kunder er ikke kvalifisert. Begrensning på én gratis AP per selskap og per person. Les mer her eller se Video