Spesielle avtalevilkår for internettaksesstjenester – Gjeldende fra 1. september 2011

SPESIELLE AVTALEVILKÅR FOR INTERNETTJENESTER LEVERT AV HESBYNETT AS

GJELDENDE FRA 1.9.2011
Disse vilkårene supplerer de generelle avtalevilkårene for tjenester levert av Hesbynett AS.

1. GYLDIGHETSOMRÅDE

Disse vilkårene gjelder avtale om leveranse av internettjenester levert av HESBYNETT AS, og er et bilag til GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR TJENESTER LEVERT AV HESBYNETT AS

2. TJENESTEN

Tjenesten HESBYNETT INTERNETT er et abonnement som tilgang til det internasjonale nettverket internett.

3. BESTILLING

KUNDEN må bestille HESBYNETT Internett på HESBYNETT AS sine websider eller ved utfylling av de til enhver tid gjeldende bestillingsskjemaer som sendes eller leveres HESBYNETT eller en forhandler. Abonnementsavtale anses for inngått så snart tilknytning er gjennomført. Det er KUNDENS ansvar å sørge for at abonnementsvilkårene til enhver tid er kjent.

4. MISBRUK AV TJENESTENE, SKIKK OG BRUK

HESBYNETT AS har rett til umiddelbart å stenge tilknytningen for abonnenter som bryter de her angitte betingelser, samt abonnenter som benytter eller lar andre benytte tilknytningen til å utføre handlinger som er i strid med gjeldene etiske regler for bruk av Internett eller i strid med norsk lov. KUNDEN forplikter seg til å gjøre seg kjent med innholdet av og følge ”skikk og bruk”-reglene som gjelder for Internett. Det er ikke tillatt å spre datavirus eller andre skadelige programmer, benytte tjenestene til e-postbombing, reklame e-post eller annen form for epost der man sender til flere brukere man ikke kjenner, eller lignende. Det er heller ikke
tillatt å oppgi falskt navn og/eller adresse. Videre plikter KUNDEN å bruke sunn fornuft og alminnelig høflighet i sin bruk av tjenestene.
HESBYNETT AS kan slette materiale som er i strid med overnevnte skikk og bruk eller på annen måte innebærer et misbruk av tjenestene, herunder sjikane.
Slikt materiale kan utleveres med KUNDENS samtykke, eller gis til domstolene, påtalemyndigheten eller andre offentlige myndigheter når HESBYNETT AS er rettslig
forpliktet til å utlevere slik informasjon. Dersom hensynet til sikkerheten og/eller funksjonaliteten i nettet, straffeloven eller tredjemanns vern krever det, kan stenging foretas uten forhåndsvarsel. KUNDEN skal i
slike tilfeller snarest mulig varsles om stengningen.

5. ANSVAR FOR TAP

KUNDEN er ansvarlig for tap som følge av misbruk av tjenesten.

6. FORBRUKERFORHOLD – AVTALER MED BINDINGSTID

Dersom HESBYNETT endrer priser eller vilkår innenfor bindingstiden til forbrukerens ugunst, kan forbrukeren fritt si opp avtalen. Dette gjelder ikke dersom endringene skyldes forhold utenfor HESBYNETTS kontroll. KUNDEN kan forespørre avtale uten bindingstid. Normalt vil dette medføre en ekstra etableringskost som tilsvarer brudd på bindingstid.

7. PRISER OG PRISENDRINGER

HESBYNETT har rett til å endre prisene. Ved endring til ugunst for KUNDEN skal KUNDEN varsles med 1 måneds frist. Endringer av priser kan likevel gjennomføres med
kortere varsel dersom de skyldes offentlige pålegg, skatter og avgifter eller andre lignende omstendigheter som påvirker HESBYNETT sine kostnader i forbindelse med tjenesten.
Modem, kontakt og annet termineringsutstyr er HESBYNETT AS sin eiendom, og faktureres opp til kr 1.075,- ved oppsigelse dersom det ikke blir returnert.
Oppgitt hastighet er maksimal hastighet, ikke garantert.
Åpningsgebyr er kr 500,-. Åpningsgebyret økes til kr 1.240,- 14 dager etter utkobling.
Ved endring av hastighet i bindingstiden forlenges bindingstiden med 1 år fra endringen på privatabonnement, 18 mnd på bedriftsabonnement.

8. ETABLERING

Etableringen av Tjenesten inkluderer kabling inntil 2,5 meter fra første brukbare nettuttak.
Nettverkskort, router, kabel, nye kontakter og festemateriell kommer er ikke inkludert i etableringsprisen. KUNDEN er ansvarlig for å sikre tilgang til nevnt nettuttak. (Se punkt 5 i de generelle avtalevilkårene)

9. SPESIELT FOR BREDBÅND LEVERT VIA xDSL

Ved brudd på bindingstid og annulering av ordre i oppkoblingsperioden vil det bli fakturert opp til kr 2.080,- for privatlinjer og opp til kr 8.500,- for bedriftslinjer.

10. SPESIELT FOR BRUKER AV BREDBÅND LEVERT VIA KABELNETT

Ved brudd på bindingstid vil det bli fakturert opp til kr 1.240,-
Alle priser er eks mva.