Oppsett av epost på Android

Oppsett av epost på Android

Oppsett av POP/IMAP på PC eller mobil enheter kan være noe problematisk av og til.

Til og begynne med så kan det informeres om at det er anbefalt å bruke IMAP ettersom at det nå er det som blir mest benyttet og ofte er mest praktisk.

IMAP oppsett på iPhone iPad: https://hesbynett.no/oppsett-av-epost-pa-iphone-og-ipad/

På iPhone/iPad er oppsettet det samme. Merk at denne guiden gjelder en eldre iOS versjon så menyene vil nok muligens se noe annerledes ut, men informasjonen er riktig så det burde ikke være noe problem.

IMAP oppsett på Android:

Vi får ikke lagt et genrell oppsett på Android pga at det er så mange forskjellige versjoner av dette ute å går. Men det vi kan gjøre er å å skrive informasjonen som skal benyttes for å få det til å fungere:

Innstillinger for innkommende server:

E-postkontotype/Protokoll: IMAP

Innkommende mail server/IMAP-server: mail.hesbynett.no eller imap.hesbynett.no ( forsøk alltid førstnevnte først )

Sikkerhetstype: TLS

serverport: 143

På innstillinger for utgående server:

Huk av for påkrevd pålogging om det ikke er gjort.

SMTP-server: smtp.hesbynett.no

Sikkerhetstype: TLS

Serverport: port 587

Dette oppsettet er testet på en HTC og en Samsung S3 og det har fungert.

Tilsvarende oppsett som på android skal også være mulig på PC.