Oppsett av epost på iPhone og iPad

Guiden er laget på en iPad, men oppsettet på iPhone er identisk.

Gå inn på «Innstillinger» -> «Mail, kontakter, Kalendere»

Velg «Annet»

Velg «Legg til e-postkonto»

Skriv inn navnet ditt, epostadresse og passord, velg så neste.

Velg IMAP på fanen øverst, legg inn «mail.hesbynett.no» på vertsnavn under innkommende e-posttjener, benytt epostadresse som brukernavn.

Under utgående e-posttjener velger du smtp.hesbynett.no og legger inn brukernavn og passord.

Trykk på neste. Det kan komme noen advarsler – disse aksepterer du bare.

Neste skritt er kun nødvendig om du har problemer med å sende mail fordi iPad’en har gjort noe feil – da må du gå inn på avanserte innstillinger – på smtp.hesbynett.no og aktivere «Bruk SSL» .

Lykke til!