Oppsett av e-post i Windows 8

Oppsett av e-post i Windows 8 er litt anderledes enn i andre mailprogrammer.

Når du setter opp dette, velg «Annet» som e-postkonto, og fyll ut informasjonen som vist under. Det er viktig at du skriver inn alle felter som beskrevet under, og ikke velger Koble til før du har skrevet inn alt.

E-Postadresse: Din e-postadresse

Brukernavn: Ditt brukernavn
Passord: Ditt passord

Innkommende (IMAP) e-postserver: mail.hesbynett.no Port: 993
Innkommende server krever SSL: Ja

Utgående (SMTP) e-postserver: smtp.hesbynett.no Port: 587
Utgående server krever SSL: Ja
Utgående server krever godkjenning: Ja
Bruk dette samme brukernavnet og passordet for å sende og motta epost: Ja

Når du har gjort dette kan du velge Koble til.