Hvordan bekjemper jeg SPAM?

Hvordan bekjemper jeg SPAM?

Hva er spam?

Spam (søppelpost) er e-post med følgende kjennetegn:

 • Mottakeren har ikke bedt om å få den.
 • Den er masseutsendt.
 • Den inneholder ofte reklame for bedrifter eller ulike tilbud “du ikke kan gå glipp av”.
 • Den kan inneholde virus.
 • Avsenderens formål er ofte å svindle mottakeren.
 • De fleste spam-meldinger har falsk avsenderadresse.

Spam er et stort problem på Internett i dag, og for tiden er over halvparten av e-posttrafikk på Internett ulike typer spam.

Hvorfor er spam et problem?

Det er mange årsaker til at vi ikke ønsker å motta spam:

 • Man bruker unødvendig lang tid på å slette spam fra innboksen vår.
 • Stort sett alle spam-meldinger er forsøk på svindel som skal lokke mottakeren til å gi fra seg opplysninger eller penger.
 • Når innboksen fylles opp med spam, blir det vanskelig å få øye på viktig e-post.
 • Spam kan inneholde virus og utgjør dermed et sikkerhetsproblem.
 • Spam sendes ut i svært store mengder. Å spre, lagre og levere slik uønsket e-post krever mye ressurser og dette er dyrt for internettleverandørene, som dermed må øke prisene på sine tjenester.
 • Enkelte finner innholdet i spam støtende.
 • E-post er en nyttig kommunikasjonsform, men spam svekker tilliten til tjenesten.

Ta forhåndsregler!

Du kan redusere mengden spam ved å ta disse forhåndsreglene:

 • Svar aldri på spam. Da forteller du avsenderen at e-postadressen er i bruk.
  • Følg ikke instruksjoner som kommer i spam. Ikke klikk på lenker der det står: “klikk her for å unngå å få slike meldinger i fremtiden”.
 • Ikke videresend kjedebrev og masseutsendelser til venner og bekjente. Utsending av kjedebrev og underskriftskampanjer er ofte satt i gang av spammere for å samle inn e-postadresser.
 • Vær forsiktig med hvor du legger igjen e-postadressen din! Ikke logg deg på tvilsomme nettsteder med din e-postadresse, dette kan føre til at du mottar masse reklame fra dem i etterkant.
 • Send en klage til spammerens internettilbyder. De fleste internettilbydere tillater ikke sine abonnenter å sende spam og vil reagere på det. Dersom e-posten kom fra <adresse>@eksempeldomene.com, kan du sende en klage til abuse@eksempeldomene.com. Husk imidlertid at mange spammere bruker falske e-postadresser.
 • Kjøp aldri noe fra spammere.
 • Opprett flere e-postkontoer; en du kan bruke overalt og en annen du kun gir til dem du stoler på. Da slipper du unna mye spam til den “seriøse” adressen.
  • Opprett gjerne midlertidige adresser som du kan bruke dersom du skal registrere deg et sted du ikke stoler på.
  • Stor spredning av e-postadressen din øker sjansene for å motta mye spam. Dersom du bytter e-postadresse ved jevne mellomrom vil du nullstille spamutsendingen. Husk imidlertid å varsle de som benytter adressen din på en legitim måte!

Post- og teletilsynet har i samarbeid med Samferdselsdepartementet, Forbrukerrådet og IKT-Norge utarbeidet en liste med ti gode råd for å unngå spam og virus.

Spamfilter

Spamfilter er et teknisk hjelpemiddel som kan hjelpe deg å blokkere spam. Det kan settes opp et sentralt spamfilter på e-posttjeneren du bruker, og du bør spørre IKT-ansvarlig om det finnes et slikt. Å fjerne spam på ett sentralt punkt før det når ut til mottakerne er effektivt. Det krever noe innsats fra de som drifter spamfilteret, men er enkelt for sluttbrukerne.

Ved å sette opp et spamfilter på din egen e-postkonto får du en mer fleksibel løsning tilpasset din e-postbruk. De fleste e-postlesere har innebygde spamfiltre, og det er lett å aktivere et slikt. Med et slikt spamfilter kan du blokkere e-post fra bestemte avsendere, e-post som inneholder bestemte ord osv. Enkelte spamfiltre evaluerer hver e-post som kommer inn basert på ulike kriterier og avgjør hvorvidt det er spam eller ikke. Du kan finne informasjon på Internett om hvordan du kan stoppe spam med e-postleseren din.

I tillegg til spamfilter bør du ha et antivirusprogram på maskinen din. Dersom du har et oppdatert antivirusprogram, vil ikke virus som kommer fra spam kunne gjøre stor skade.

Deler av artikkelen er hentet fra IKT-Norge og Nettvett.no