Fjernhjelp med AR

Hesbynett har i over 20 år jobbet med fjernhjelp som vår viktigste tjeneste.

Nå utvider vi dette og til AR, slik at vi og kan hjelpe deg uten å måtte møte opp på stedet.

Vi kan da veilede deg til å gjør oppgaver som vi ellers måtte vært på stedet for å utføre.

Oppgaver som passer for vår AR fjernhjelp er:

Synfaring

Planlegging av oppdrag

Kartlegge Wifi dekning

Hjelp med printere.

Hjelp med 3 part IKT utstyr

Videokonferanse

Osv, osv..

Ta kontakt for gratis Microsoft Teams møte og AR synfaring!