Kampanje - Wi-Fi til merd

Vi tilbyr gratis
tilstandsrapport
av WiFi til merd

Fyll ut skjema om du ønsker info om gratis befaring

Vi har økt vår kapasitet på drift og kundestøtte for wifi. Vi tilbyr derfor gratis tilstandsrapport på wifi fra merd til flåte. Vi har lang erfaring med utsyr fra Cambium, Ubiquiti, Witelcom, Microtikk osv. Bestill nå!

For å tilrettelegge for fjernforing tilbyr vi også en detaljert rapport med oversikt over nettverk på flåte og merd til halv pris.

Hesbynett foretar en kartlegging av hastighet og dekning på stedet avdekker situasjonen og kommer med forslag til forbedringer.

Forbedringer kan være både tuning og forslag til utsyr som fungerer bedre.

Vi tilbyr rask og stabil wifi-dekning ved hjelp av flere løsninger.