WIFI OG RADIOLINJE
WIFI OG RADIOLINJELes mer
KAMERA
KAMERALes mer

Oppdrett

Bredbånd og IKT drift av oppdrettsanlegg og oppdrettsbåter.

Hesbynett AS utfører totale IKT leveranser til oppdrettsanlegg over hele landet. Vi er en ledende bredbånds- og driftsleverandør for oppdrettsbransjen. Vi leverer bredbånd eller Lan til Lan via fiber eller Lisensiert radio.

Vi leverer wifi på merd, flåte til kontrollrom og båt. Det installeres også for tredjepart som ønsker å få montert sine enheter på flåter eller merder. Dette er gunstig for å kjøre trafikk over felles LAN eller med eget Vlan eller VPN.

Vi har erfaring med prosjekter der vi kontakter flere kunder for å gjøre avtaler om å planlegge og bygge ut bredbånd for mange anlegg samtidig.

Kontakt oss for mer informasjon

Trykk på banner nedenfor for å lese mer om AQUA NOR 2019