Oppdrett
OppdrettLes mer
Produkter
ProdukterLes mer

Oppdrett

Bredbånd og IKT drift av oppdrettsanlegg og oppdrettsbåter.

Hesbynett AS utfører totale IKT leveranser til oppdrettsanlegg over hele landet. Vi er en ledende bredbånds- og driftsleverandør for oppdrettsbransjen. Vi leverer bredbånd eller Lan til Lan via fiber eller Lisensiert radio.

Vi leverer wifi på merd, flåte til kontrollrom og båt. Det installeres også for tredjepart som ønsker å få montert sine enheter på flåter eller merder. Dette er gunstig for å kjøre trafikk over felles LAN eller med eget Vlan eller VPN.

Vi har erfaring med prosjekter der vi kontakter flere kunder for å gjøre avtaler om å planlegge og bygge ut bredbånd for mange anlegg samtidig.

Kontakt oss for mer informasjon

Produkter

Dere får en beredskapsavtale der vi foretar regelmessige besøk på anleggene for å sikre kontinuitet i systemene og for å jobbe forebyggende. Da kan vi raskt lokalisere problemer om de skulle oppstå. Dette er en sikkerhet for deg som kunde og vil gi en ekstra trygghet mot feil og nedetid.

Disse tiltakene bidrar til å gjøre det mulig med fjerndrift av oppdrettsanlegget.  Slik sikrer man høy oppetid, og dermed stabil fjernforing og drift av automatiske systemer.

Vi tilbyr mulighet til wifi på båter som ligger ved oppdrettsflåten. Dette gir mulighet til bredbåndstilgang og tilgang til kamera på flåten. Båten kobles automatisk opp og kan og dele ut wifi til mobile enheter på båten og nærmeste merd. Systemet kan utvides slik at en kan ha tilgang på hver merd.

Våre kamera har svært god lysfølsomhet og oppløsning. Vi har gode systemer for styring av flere kamera og tilbyr service og drift, samt mulighet for integrasjon med IT-systemer, fjerndrift og fjernstyring. Vi har også solide og spesialtilpassede kamerahus for IP-kamera og miljøsensorer for måling av oksygen, saltinnhold, temperatur og trykk. Hesbynett kan også levere stabilt og fleksibelt IP-nettverk over fiber eller wifi.

Med IP kamera med software fra Milestone får tilgang over internett og kameraene støttes av mobil og nettbrett. Du får styrere ptz og zoom fra web, lagring av video, amail alarm, object tracking med ptz, joystick støtte, alarmer og sensorer kan kobles til og opptak som starter ved alarm.

Eaton marine og offshore UPS
Strømbeskyttelsessystemer om bord for sikkerhet og virksomhet

Kontakt oss